Corrado Malanga Biography Holland Version

Corrado Malanga Biography Holland Version

Dr. Corrado Malanga is onderzoeksprofessor en docent in Organische Chemie aan de universiteit van Pisa. Hij bestudeert al 40 jaar UFO’s en aliens. Tegenwoordig interesseert hij zich voor de vragen betreffende de ontvoeringen door aliens, hetgeen hij bestudeert door gebruik te maken van regressiehypnose-technieken en NLP.

Academische loopbaan.

Corrado Malanga behaalde het diploma landmeter in 1969 en studeerde af in de chemie in 1977 aan de universiteit van Pisa met een experimentele scriptie over de chemie van de indole kern. Na zijn verplichte diensttijd werkte hij gedurende een jaar voor het Istituto di Chimica Farmaceutica (Farmaceutisch Instituut). In 1981 verhuisde hij naar Parijs en werkte daar voor 2 jaren aan de universiteit P. e M. Curie, waarbij hij zich wijdde aan polymeersynthetisatie bij het gebruik van optisch actieve propyleen. In 1983 won hij een concours als onderzoeker bij het Dep. van Chemie en de industriele Chemie van de universiteit van Pisa.
Sinds 1983 concentreert hij zich op heterocyclische verbindingen, nieuwe organische complexen in nikkel met organische synthese en nieuwe synthetische trajecten om natuurlijke verbindingen te bereiden.
Hij heeft ongeveer 50 maal gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften. In deze jaren gaf hij cursussen op verschillende hoge niveau’s in organische scheikunde, biologische wetenschap, organometaalchemie en praktische organische scheikunde.

Hij heeft voordrachten gehouden aan de Scuola Internazionale di Chimica Organica A. Corbella georganiseerd door de universiteiten van Milano en Bologna. Hij was adiutor en co-adiutor bij ontelbare afstudeerdeers in chemie en industriele chemie.

UFO-onderzoek

“Alles begon vele jaren geleden. Ik bestudeerde al UFO’s als amateur, toen ik besloot om lid te worden van een internationale organisatie die dit onderwerp bestudeerde. Ik werd lid van de raad van bestuur en werkte gedurende enkele decennia voor deze organisatie. Op een dag droegen ze me op om me in een geval te verdiepen van een schijnbare ontvoering door aliens, van een jongen uit Genua: Valerio Lonzo. Na 4 jaar onderzoek heb ik mijn relaas op verzoek van dezelfde raad van bestuur waarvoor ik werkte uitgebracht in boekvorm (L’UFO nella mente, Bompianti, 2000). En de hel brak uit!”

Sinds 1992 heeft hij honderden keren gevallen bestudeerd van mensen die door aliens ontvoerd zouden zijn en daarbij gebruikte hij diverse technieken: grafologie, regressiehypnose, NLP, speciale oefeningen voor mentale stimulatie en de Triade kleurtest (afgeleid van de kleurtest van Luescher, maar dan veranderd en helemaal uitgewerkt). Om de fysica achter de verdwijningen door aliens te begrijpen stelde hij samen met Alfredo Magenta (ECE) de Superdraai Hypotese op om zo de gekwantiseerde eigenschap van tijd te beschrijven.
In 2007 publiceert hij zijn bijgewerkte onderzoek met de naam “Alieni o Demoni – La lotta per la vita eterna” (Aliens of demonen, de strijd voor een eeuwig leven), een boek met iets minder dan 500 pagina’s waarin men kan vinden: alles wat nodig is om de consequenties te dragen van een ontvoering door aliens en wel zo dat het nooit meer kan gebeuren, het ware verhaal over het misbruik dat de aliens van het menselijk ras hebben gemaakt, de psychosomatische impact van een ontvoering, de oplossing van bepaalde gevallen en de NLP en regressiehypnose die hierbij gebruikt zijn.
“Aliengeheugens zijn, geïmplanteerd in iemands brein ook gehypnotiseerd. (De eerste keren waren min of meer toeval, we wisten van niets en zochten dan ook niets). Een procedure die ons in staat stelde grote hoeveelheden nieuwe gegevens over aliens en hun bedoelingen te verkrijgen”.
Het onderzoek van Dr. Malanga verklaart tot in details wat het probleem is van alienbemoeienissen en beschrijft de verschillende soorten die verantwoordelijk zijn voor dergelijke acties en analiseert de verschillende niveau’s van bemoeienis die intern of extern kan zijn voor de ontvoerde en verheldert bovendien de relaties tussen de verschillende aliens onderling en tussen de aliens en de groepen voor de Nieuwe Wereldorde (NWO). Hij beschrijft de technieken die zijn gebruikt bij het onderwerpen van de kant van de aliens als van de kant van de militairen die samenwerken met de aliens en die gebruikt zijn om hun doelen te bereiken.
De niveau’s van bemoeienis door aliens, volgens Dr Malanga.

Dr. Corrado Malanga stelt voor een nieuwe kijk op het fenomeen, gebaseerd op een indeling in 5 niveau’s van alien bemoeienis:

Niveau 1: chirurgische operaties op de ontvoerde persoon
Niveau 2: alien geheugen getransplanteerd in het brein van de ontvoerde
Niveau 3: het klonen van ontvoerde personen
Niveau 4: poging tot verplaatsen van het bewustzijn van de ontvoerde naar een alienlichaam
Niveau 5: verschillende soorten van onlichamelijke aliens gemaakt uit licht (Lux) of komend uit een andere dimensie (Grinch of Zesvingerigen of Horus-Ra) zijn degenen die alle andere aliens beheersen.

Een 6de niveau is ontdekt dat nog maar gedeeltelijk wordt begrepen, maar op dit moment wordt bestudeerd.
Dr. Malanga is begonnen met de differentiatie van de ware natuur van het menselijk fysieke lichaam en het bewustzijn in Brein, Geest en Ziel.

“In werkelijkheid heb ik me gerealiseerd dat ik, terwijl ik de aliens bestudeerde, een ernstige methodische fout maakte: het is niet mogelijk de aliens te bestuderen als we niet eerst bestuderen hoe we zelf in elkaar zitten. Al vrij snel begreep ik dat de aliens in ons iets zochten dat ze zelf niet hebben, iets waarvan we niet wisten dat we het hebben, iets dat veel mensen maken tot een integraal deel van het Bewustzijn”.